Omakoy

Omakoy er det fiktive språket som benyttes i musikalen “KOYDON Legenden om Havfolket”. Språket er konstruert av lingvist Linn Iren Sjånes Rødvand. Under kan dere lese svært detaljrikt om språkets oppbygging, grammatikk, ordliste, Omakoyspråket som snakkes i musikalen og ikke minst den komplette bacheloroppgaven Linn Iren skrev våren 2014 om Koydons språk: Omakoy.


OMAKOYS GRAMMATIKK

ORDLISTE OMAKOY

SETNINGER PÅ OMAKOY I MUSIKALEN

OMAKOY – BACHELOROPPGAVE av LINN IREN S. RØDVAND

Developer: Tommy Kihlstrøm
Design: Urda Blichfeldt